Stiri

Informare 28 Iunie 2022

28.06.2022

28 Iunie 2022

In atentia tuturor contractantilor, asiguratilor si beneficiarilor de contracte (polite) de asigurari ai ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. 

Societatea de asigurare ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. (denumita in continuare „ERGO ASIGURARI DE VIATA”), persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Cladirea A, et. 4, Unitatea 4C, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J40/6000/2009, avand cod unic de inregistrare 25569690, capital social subscris si varsat 68.345.844 LEI, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA-066, in calitate de asigurator cedent, prin reprezentantii sai legali, in conformitate cu art. 21 alin. 5 din Norma ASF nr. 28/2015 privind functionarea asiguratorilor supravegheati conform regimului national, coroborate cu art. 8 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea si monitorizarea societatilor de asigurare si reasigurare, anunta prin prezenta intentia de transfer a intregului portofoliu de asigurari al ERGO ASIGURARI DE VIATA catre societatea de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate administrata in sistem dualist infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Strada Gara Herastrau, nr. 2, Sectiunea 1, Sector 2, 020334, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5098/2008, avand CIF RO23545104, reprezentata legal prin Tiberiu Cristian Maier, („SIGNAL IDUNA”), in calitate de asigurator cesionar. 

Conditiile generale si speciale ale contractelor de asigurare incheiate de ERGO ASIGURARI DE VIATA raman neschimbate si vor fi preluate ca atare de catre SIGNAL IDUNA. 

Transferul de portofoliu se va desfasura si va respecta prevederile legislatiei in vigoare si, in special, ale Normei ASF nr. 28/2015 privind functionarea asiguratorilor supravegheati conform regimului national. 

Citeste si